CD MULTIMEDIA: CURSO DE MICROCONTROLADORES PICAXE - 2

TEORIA
Curso de PICAXE Nivel 2
- LECCION 1: LA NUEVA FORMA DE PROGRAMAR UN PIC
- LECCION 2: UTILITARIO GRATUITO PARA HACER PROGRAMAS
- LECCION 3: TARJETA ENTRENADORA PICAXE 08 DESARROLLO Y PROYECTOS
- LECCION 4: TARJETA ENTRENADORA PICAXE 18 DESARROLLO Y PROYECTOS
- LECCION 5: PLC DE 5 ENTRADAS Y 8 SALIDAS
- LECCION 6: PROGRAMACION DEL PLC
- LECCION 7: SISTEMA DE ALARMA DOMICILIARIA INTELIGENTE

Màs Bibliografìa Recomendada
- Còmo Programar el PICAXE18
- El Editor de Programas y Programador
- Guìa Pràctica para Construcciòn de Mascotas
- Manual de Uso y Programaciòn de PICAXE18
- Manual de Uso y Programaciòn de PICAXE28
- Manual PICAXE 2
- Manual PICAXE 3
- Programación Assembler de PIC
- Proyectos con PICAXE de Gama Media
- Timbres y Zumaba con PICAXE

GUIAS PRACTICAS
- Asaptadores y Buffers para PICAXE
- Datos de Utilidad para el Microrrobot
- El assembler de PICAXE
- Interfases para Trabajar con PICAXE
- Màs Sobre Assembler
- Sugerencias y Ayuda

- Todo Sobre Eduacion Revolution
- acrobat
- bitbybit
- chipfact
- croctech
- datasheets
- 12f629
- 12f683
- 16f627
- 16f627a
- 16F819
- 16f84a
- 16f870
- 16f872
- 16f873
- 16f87xA
- 24lc16b
- 24LC256
- 8pinkit_flier
- AXE001
- AXE001_assembler
- AXE001_bas2ass
- AXE001_basic_commands
- AXE001_content
- AXE001_faq
- AXE001_flowcharts
- axe001_helpstart
- AXE001_install
- AXE001_manual
- AXE001_mode
- axe001_pcb
- AXE001_pic_electronics
- AXE001_pinout
- axe001_programmer
- AXE001_stamp2pic
- axe001_techfaq
- axe001_xparts
- axe002
- axe002_manual
- axe002_tutorial
- axe003
- axe003_manual
- axe003_mpart
- axe003_music
- AXE020
- axe020_print
- axe021
- AXE023
- axe025
- Axe030
- axe030_print
- axe033
- axe033_print
- axe040
- axe040_print
- axe060
- AXE080
- axe090
- AXE100
- AXE101
- axe101cf
- AXE102
- AXE102CF
- AXE103
- AXE103CF
- axe104
- axe105
- AXE105CF
- axe106
- axe110
- axe110_datalink
- axe110_i2c
- axe111
- axe120
- axe121
- axe122
- BAS120
- BAS800
- bas810
- bas810_print
- BAS900
- CasedBBB
- cf_flier
- cf_pricelist
- CHI001
- chi001_8_faq
- chi001_faq
- chi001_flier
- chi001_kits
- CHI001_manual
- CHI001_upgradefaq
- CHI007
- chi007_print
- chi008
- chi008_print
- CHI009
- CHI009_print
- chi010
- CHI010_print
- chi020
- CHI030
- chi040
- chi040_print
- CHI060
- ds1307
- ds18b20
- DS2415
- flier_classroom
- flier_microrobot
- flier_PICAXE
- flier_PICAXE_kits
- flier_PICAXE_kits18
- flier_picaxe08
- flier_picaxex
- flier_project_boards
- flier_starter_pack
- FRM010
- FRM010_print
- FRM015
- frm026
- frm031
- frm036
- FRM040
- GBX008
- L293D
- LED008
- log001
- log001_flier
- log001_print
- mod001
- mod001_print
- PCB020
- pic plus keypad
- PICAXE flier
- picaxe_manual1
- picaxe_manual2
- picaxe_manual3
- picaxe08_flier
- PPM060
- ppm065
- ppm069
- PPM090
- PPM160
- ppm170
- SEN008
- smartcard
- spe030
- SRF004
- STAMP flier
- Stamp_Price_List
- student notes
- Symbols
- TechCAD
- TSL230R
- Tutorial1
- Tutorial2
- Tutorial3
- Tutorial4
- USB010
- WEA001
- yecomp

- Documentos
- axe101
- axe102
- axe103
- axe104

- images
- newwave
- pcbwiz27
- progedit
- projects

- Alarm Clock
- Buggy
- Cyberpet
- Datalogger
- Electronic Dice
- Fish Tank Heater
- iButton TV Lock
- Infrared Controlled Buggy
- Keypad Lock
- Remote Greenhouse Monitor
- Servo Robot Arm
- Simon Says Game
- Snooker Scorer

- smrtcard
- sp03
- techcad
- tunes
- usb_drivers
- installation

VIDEOS
- Introduccion a la Programacion avanzada con PICAXE
- La unidad Central de Proceso. El PICAXE 18A
- Teoria Sobre PLCs

PROGRAMAS
- Demo Bright Spark
- Demo Control Studio
- Demo Livewire
- Demo PCB Wizard
- Programing Editor
- smrtcard nivel 2
- sp03 para PICAXE 28